Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lubostroń
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lipska
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Wrocławska
Zadzwoń do nas!
Blog Ekspertów
10 | 11 | 2020

Stres związany z COVID-19 wśród studentów stomatologii

Pandemia COVID-19 dotyka cały świat. Rośnie ryzyko infekcji. Wśród grup szczególnie narażonych na bezpośredni kontakt z wirusem są studenci stomatologii, u których zaobserwowano z tego powodu znaczący wzrost stresu. 

Stres związany z COVID-19 wśród studentów stomatologii

Niepokój odzwierciedla obawy o zawód dentysty aż u jednej trzeciej uczestników, którzy jak się okazuje, potrzebują usług doradczych oraz pomocy psychologicznej.

Uniwersytet Umm Al-Qura w Arabii Saudyjskiej postanowił zbadać i ocenić poziomu stresu i lęku związanego z COVID-19 wśród studentów stomatologii. Badaniu poddano również takie aspekty jak zmiany nawyków higienicznych i społecznych, a także subiektywnych obaw dotyczących zawodu dentysty.

Kwestionariusz został wysłany do studentów Kolegium Stomatologii Uniwersytetu Umm Al-Qura. Pytano o dane demograficzne, poziom zmiany higieny osobistej i nawyków społecznych, postrzeganie przez studentów wystarczającej ilości informacji otrzymanych w czasie epidemii i ich źródła, subiektywne obawy dotyczące zawodu dentysty oraz zespół lęku uogólnionego 7-punktowy (GAD-7). Otrzymano dwieście pięćdziesiąt osiem odpowiedzi.

Po opracowaniu wyników okazało się, że umiarkowany i silny lęk zaobserwowało odpowiednio 17% i 4% studentów, z nieistotnymi powiązaniami między lękiem a płcią lub poziomem nauki. Wysoki odsetek studentów (46,5% do 62,4%) zgłosił wielką zmianę w większości nawyków higienicznych i społecznych z bardzo istotnym związkiem między zmianą w zakupie większej ilości środków odkażających, a poziomem niepokoju. Czterdzieści sześć procent zgodziło się, że ich wyniki w pracy nie były najlepsze, a 31% zgłosiło możliwy zamiar zmiany zawodu (częściej  uczniowie płci męskiej - 63,8%).

wróć do listy

Dynamiczna nawigacja 3D X-Guide


Przełomowa technologia stomatologiczna nawiązująca do najbardziej wymagających zabiegów neurochirurgicznych. To jak porównanie nawigacji GPS do używanych kiedyś papierowych map kartograficznych.

Więcej

Standardy Luxdentica

Bufet
Bufet
Gabinet przyjazny dziecku
Gabinet przyjazny dziecku
RTG
RTG
WiFi
WiFi
TV
TV
Pantomograf
Pantomograf
Parking
Parking
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Bezbolesne znieczulenie
Bezbolesne znieczulenie
Płatność kartami
Płatność kartami
Kredytowanie leczenia
Kredytowanie leczenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja