Telefon
Zadzwoń
do nas!
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lubostroń
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lipska
Lekarze
lek. stom. Dariusz Wilisowski – właściciel
lek. stom. Dariusz Wilisowski – właściciel
implantologia, chirurgia

Jego specjalnością jest implantologia. Ukończył studia stomatologiczne w 2003 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2013 uzupełnił swoją wiedzę podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jana Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Zdobył tym samym europejski tytuł implantologa. Od wielu lat jest członkiem towarzystw implantologicznych w Polsce i w Niemczech oraz aktywnym uczestnikiem amerykańskiego klubu szkoły estetyki Spear Study Club. Zna język angielski.

dr n. med. lek. stom. Anna Hille Padalis
dr n. med. lek. stom. Anna Hille Padalis
ortodoncja

Jej specjalnością jest ortodoncja. Ukończyła studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją wiedzę poszerzyła podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc pracę doktorską w zakresie ortodoncji przedprotetycznej. Uczestniczyła w wielu specjalistycznych kursach i konferencjach w kraju i za granicą, również jako tłumacz. Wielokrotnie brała udział w misjach humanitarnych jako stomatolog – wolontariusz. Jest członkiem towarzystw ortodontycznych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych, a także członkiem światowej organizacji World Federation of Orthodontists. Zna język angielski.

dr n. med. lek. stom. Daniel Uryga
dr n. med. lek. stom. Daniel Uryga
chirurgia, implantologia

Jego specjalnością jest chirurgia stomatologiczna i implantologia. Ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003 roku. Od 2006 roku pracuje jako asystent w Klinice Chirurgii Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2013, po zakończonych studiach specjalizacyjnych oraz egzaminie państwowym, otrzymał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej. Zna język angielski.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
dr n. med. lek. stom. Karolina Ścisłowska
dr n. med. lek. stom. Karolina Ścisłowska
periodontologia

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, zakończonych obroną pracy doktorskiej z zakresu wczesnej diagnostyki onkologicznej. W latach 2011-2016 odbywała szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie periodontologii w Poradni Chorób Przyzębia Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W grudniu 2017 roku zdała egzamin państwowy, uzyskujac tytuł specjalisty periodontologa. Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Agnieszka Bogusławska-Miśkiewicz
lek. stom. Agnieszka Bogusławska-Miśkiewicz
chirurgia, stomatologia zachowawcza

Specjalizuje się w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i chirurgii. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej wysokie umiejętności. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym na oddziale Stomatologii. Od 2011 roku w klinice Luxdentica specjalizuje się w chirurgii i protetyce. Zna język angielski.

lek. stom. Katarzyna Klimecka
lek. stom. Katarzyna Klimecka
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Stomatologia zachowawcza i estetyczna to jej specjaloność. W 2009 roku ukończyła studia stomatologiczne na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku współpracuje z kliniką Luxdentica i jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie stomatologii zachowawczej oraz estetycznej. Odbyła wiele kursów podnoszących kwalifikacje z zakresu odbudowy estetycznej zębów. Zdobytą wiedzę stosuje z powodzeniem w praktyce. Zna język angielski.

lek. stom. Mateusz Jendrulek
lek. stom. Mateusz Jendrulek
stomatologia estetyczna, protetyka, projektowanie uśmiechu

Jest autorytetem w zakresie stomatologii estetycznej, a także protetyki. Niezwykle precyzyjny i skrupulatny. Przeprowadził wiele zabiegów, dzięki którym nasi Pacjenci odzyskali piękny uśmiech. Studia stomatologiczne ukończył w 2006 roku na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zna język angielski.

lek. stom. Joanna Ciągło
lek. stom. Joanna Ciągło
endodoncja mikroskopowa, stomatologia zachowawcza

Endodoncja mikroskopowa nie ma dla niej żadnych tajemnic, choć wciąż poszerza swoją wiedzę w tym zakresie. Studia stomatologiczne ukończyła w 2009 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada wiele certyfikatów potwierdzających jej specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Zna język angielski.

lek. stom. Katarzyna Radzikowska
lek. stom. Katarzyna Radzikowska
protetyka, stomatologia estetyczna

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na odziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum. Ma bogate, dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie złożonych prac protetycznych i implanto-protetycznych oraz wysoce wymagających prac kosmetycznych mających na celu poprawę uśmiechu. Specjalizuje się w protetyce stomatologicznej i stomatologii estetycznej. W 2017 roku rozpoczęła studia podylomowe drugiego stopnia na kierunku Protetyka wraz ze Stomatologią Cyfrową i Estetyczną  na Uniwersytecie w Sienie, jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków badawczych w Europie i na świecie. Po przeszło dwóch latach studiów podyplomowych na Universita degli Studi di Siena, pomyślnie zakończonych egzaminem dyplomowym, uzyskała tytuł specjalisty na tamtejszej uczelni MASTER DI SECONDO LIVELLO IN PROSTHODONTICS. Jest uczestnikiem amerykańskiego klubu szkoły estetyki Spear Study Club. Zna język angielski oraz hiszpański.

lek. stom. Katarzyna Skibińska-Flaga
lek. stom. Katarzyna Skibińska-Flaga
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Studia stomatologiczne ukończyła w 2009 roku na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kliniką Luxdentica związana od 2015 roku. Swoje umiejętności stale poszerza, uczestnicząc w  licznych kursach. Priorytetem są dla niej komfort i zadowolenie Pacjenta oraz  precyzja i dokładność leczenia. Zna język angielski.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Karolina Kołodziejska
lek. stom. Karolina Kołodziejska
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Studia stomatologiczne ukończyła w 2013 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kliniką Luxdentica związana od 2016 r. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej i estetycznej. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. Potrafi fantastycznie komunikować się z Pacjentami, również tymi najmłodszymi. Zna język angielski

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Michał Ganowski
lek. stom. Michał Ganowski
stomatologia estetyczna, protetyka, projektowanie uśmiechu

Studia stomatologiczne ukończył w 2013 roku na kierunku Lekarsko-Stomatologicznym na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Swoje umiejętności, wiedzę oraz pasję stomatologiczną stale poszerza, systematycznie uczestnicząc w konferencjach oraz kursach branżowych. Pacjenci cenią go szczególnie za rzetelne podejście do leczenia, a także wyjątkowo pogodne usposobienie. Zajmując III miejsce w plebiscycie "Dentysta Roku 2015" udowadnia, że oprócz profesjonalizmu uśmiech w leczeniu ma niebagatelne znaczenie. W Luxdentica zajmuje się kompleksowym planem leczenia, protetyką, implantoprotetyką, a także stomatologią estetyczną.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Daria Chochoł
lek. stom. Daria Chochoł
ortodoncja

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego (im. Piastów Śląskich) we Wrocławiu. Studia ukończyła w 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym. Odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W październiku 2018 roku zdała egzamin państwowy, uzyskujac tytuł specjalisty ortodonty. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Stale poszerza swoją wiedzę w zakresie ortodoncji biorąc udział w konferencjach oraz kursach praktycznych. Zna język angielski. Jej spokój i pozytywne nastawienie oraz dokładność z jaką wykonuje zabiegi, sprawiają, że Pacjenci w jej rękach czują się komfortowo i chętnie wracają.

Opinie pacjentów
lek. stom. Ewa Rybka
lek. stom. Ewa Rybka
protetyka stomatologiczna, stomotologia estetyczna, zaburzenia czynnościowe stawów żuchwowych

Ukończyła stomatologię na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w 2005r. W latach 2008 – 2014r pracowała jako rezydent w Poradni Protetyki Stomatologicznej UKS w Krakowie. W 2014r uzyskała tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Nadal poszerza swoją wiedzę na licznych kursach praktycznych i teoretycznych.Pomaga pacjentom z problemami w zakresie nieprawidłowości okluzji, braków zębowych, zaburzeń estetyki, dysfunkcji stawów skroniowo – żuchwowych oraz parafunkcji.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Patryk Stępień
lek. stom. Patryk Stępień
chirurgia, implantologia

Wykładowca i nauczyciel akademicki od 2009 roku. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rocznik 2007. Ogromne doświadczenie w zakresie chirurgii stomatologicznej, odtwórczej oraz implantologii poszerza systematycznie, uczestnicząc w krajowych oraz międzynarodowych kursach i szkoleniach, m.in. w Paryżu, Pradze i Genui. W swoich zabiegach z powodzeniem stosuje elementy stomatologii regeneracyjnej - naturalną  i bezpieczną metodę wykorzystującą osocze bogatopłytkowe z krwi własnej pacjenta.

 

 

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Anna Miszalska-Jamka
lek. stom. Anna Miszalska-Jamka
endodoncja mikroskopowa

Studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2005 roku. Po pomyślnie zdanym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym pani doktor uzyskała tytuł specjalisty w stomatologii zachowawczej z endodoncją. Do jej stomatologicznych pasji należy właśnie leczenie kanałowe, a priorytetem w pracy są precyzja i komfort pacjenta. Jest cierpliwa, życzliwa i serdeczna.

 

Opinie pacjentów
lek. stom. Piotr Chomiuk
lek. stom. Piotr Chomiuk
protetyka, stomatologia estetyczna

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Lekarskim, na kierunku lekarsko-dentystycznym w 2012 r. Staż podyplomowy zdobył w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. W roku 2014 rozpoczął czteroletnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie protetyki stomatologicznej na Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie, które zakończył Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym w roku 2018. W latach 2015-2017 pełnił również funkcję asystenta i nauczyciela akademickiego w dziedzinie protetyki na UJ. Obecnie zajmuję się funkcjonalną rekonstrukcją zniszczonych i utraconych zębów oraz poprawą ich estetyki.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Karolina Siudak
lek. stom. Karolina Siudak
stomatologia estetyczna, pedodoncja

Studia ukończyła w 2015 roku na Wydziale  Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Zajmuje się stomatologią zachowawczą oraz stomatologią dziecięcą. Pracuje z pacjentami  w sedacji wziewnej podtlenkiem azotu. Stale rozwija się uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Zna język angielski. Pacjenci bardzo doceniają Jej empatyczne podejście. Zawsze uśmiechnięta i bardzo życzliwa.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Klaudia Koryczan
lek. stom. Klaudia Koryczan
periodontologia

Ukończyła w 2008 roku kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.Szkolenie specjalizacyjne z periodontologii odbyła w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie, które zakończyła w 2014 roku najlepiej zdanym w Polsce Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym.Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Zajmuje się mikrochirurgicznym leczeniem chorób przyzębia, błon śluzowych jamy ustnej oraz poprawą estetyki śluzówkowo-dziąsłowej.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Agata Janisz
lek. stom. Agata Janisz
ortodoncja

Jej specjalnością jest ortodoncja. Ukończyła studia stomatologiczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w 1999 roku w Zabrzu. Tam też odbyła swój staż podyplomowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu stomatologicznym z zakresu ortodoncji, stomatologii zachowawczej, pedodoncji i protetyki. Już od czasów studiów Jej głównym zainteresowaniem jest ortodoncja i to właśnie tą dziedziną stomatologii zajmuje się od dwunastu lat lecząc wady zgryzu u dzieci , młodzieży i dorosłych. Uczestniczyła w wielu kursach i konferencjach specjalistycznych z ortodoncji i innych dziedzin stomatologii. Podczas swojej wieloletniej praktyki stomatologicznej zdobyła ogromne doświadczenie i zgromadziła rzeszę pacjentów , którzy obdarzają Ją zaufaniem i sympatią.

Opinie pacjentów
lek. stom. Anna Prawda
lek. stom. Anna Prawda
stomatologia zachowawcza

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, który ukończyła w 2017 r. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu MSWiA w Krakowie. Miła i cierpliwa, potrafi bardzo konkretnie przedstawić problem. W Luxdentice zajmuje się stomatologią zachowawczą i estetyczną . Stale poszerza wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach.

Opinie pacjentów
lek.stom.Katarzyna Kamińska
pedodoncja

Jest absolwentką kierunku lekarsko-dentystycznego CM UJ w Krakowie, który ukończyła w 2014 r. Ponieważ już od czasów studiów największą satysfakcję sprawiały jej zadowolenie i uśmiech najmłodszych pacjentów, uczestniczyła w licznych konferencjach tematycznych oraz programach profilaktycznych dla dzieci. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Po trzech latach szkolenia w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej. Przykłada dużą wagę do nawiązania dobrej relacji z pacjentem, pracuje również z wykorzystaniem sedacji wziewnej podtlenkiem azotu.

Opinie pacjentów
lek.stom. Aleksandra Paszczyk
stomatologia zachowawcza
Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. stom. Olga Orczykowska
stomatologia zachowawcza
Opinie pacjentów
Certyfikaty
dr n. hum. Izabela Malicka
logopedia

Dr Izabela Malicka- logopeda, wykładowca akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz Akademii Frycza- Modrzewskiego w Krakowie, członek PTL. Pracuje w International School of Krakow, gdzie zajmuje się opieką logopedyczną dzieci anglojęzycznych.  Od kilkunastu lat prowadzi terapię w zakresie zaburzeń mowy u dzieci oraz osób dorosłych z rozszczepem wargi i/lub podniebienia oraz ankyloglosją, wadami zgryzu, jak również z pacjentami z dysfunkcją oddychania oraz połykania.  Jej zainteresowania naukowe dotyczą wpływu warunków anatomiczno – czynnościowych na rozwój mowy.

Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. med. Tomasz Muszyński
lek. med. Tomasz Muszyński
anestezjologia

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej z zastosowaniem sedacji lub sedoanalgezji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. II stopień specjalizacji uzyskał w 1997 roku (anestezjologia oraz intensywna terapia); studia podyplomowe ukończył w Europejskiej Szkole Anestezjologii (FEEA, 2001 r.) Autor wielu publikacji  naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Wykładowca na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii. Prowadzi również szkolenia dla lekarzy. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT).

Certyfikaty

Wyjątkowe usługi

Digital Smile Design

Cyfrowe projektowanie uśmiechu

Efekty leczenia zobaczysz, zanim rozpocznie się pierwszy zabieg.

Więcej

Kredytowanie leczenia

Bufet
Bufet
Gabinet przyjazny dziecku
Gabinet przyjazny dziecku
RTG
RTG
WiFi
WiFi
TV
TV
Pantomograf
Pantomograf
Parking
Parking
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Bezbolesne znieczulenie
Bezbolesne znieczulenie
Płatność kartami
Płatność kartami
Kredytowanie leczenia
Kredytowanie leczenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja