Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lubostroń
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lipska
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Wrocławska
Zadzwoń do nas!

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną za zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną za zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941)

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

Uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego: uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich w Krakowie przy ul. Lubostroń 22g lok 7 na podstawie decyzji nr 2/84/2016, 1/79/2016, 2/185/2019

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

    dawkomierzy indywidualnych – w ciągu ostatniego roku (2022) zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła mierzalnego poziomu tła.

Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

    dla pracowników dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 20 mSv w ciągu roku kalendarzowego;
    dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego.

Wniosek:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionym roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Dynamiczna nawigacja 3D X-Guide


Przełomowa technologia stomatologiczna nawiązująca do najbardziej wymagających zabiegów neurochirurgicznych. To jak porównanie nawigacji GPS do używanych kiedyś papierowych map kartograficznych.

Więcej

Standardy Luxdentica

Bufet
Bufet
Gabinet przyjazny dziecku
Gabinet przyjazny dziecku
RTG
RTG
WiFi
WiFi
TV
TV
Pantomograf
Pantomograf
Parking
Parking
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Bezbolesne znieczulenie
Bezbolesne znieczulenie
Płatność kartami
Płatność kartami
Kredytowanie leczenia
Kredytowanie leczenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja