Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lubostroń
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Lipska
Lokalizacja
Gdzie
jesteśmy?
Wrocławska
Zadzwoń do nas!
Lekarze
lek. stom. Dariusz Wilisowski – właściciel
lek. stom. Dariusz Wilisowski – właściciel
implantologia, chirurgia

Jego specjalnością jest implantologia. Ukończył studia stomatologiczne w 2003 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2013 uzupełnił swoją wiedzę podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jana Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. W 2017 roku uzyskał tytuł Eksperta w dziedzinie Implantologii Jamy Ustnej od Międzynarodowego Stowarzyszenia ICOI Europe. Zdobył tym samym najwyższy europejski certyfikat umiejętności w implantologii. Od wielu lat jest członkiem wielu  towarzystw implantologicznych w Polsce  oraz aktywnym uczestnikiem amerykańskiego klubu szkoły estetyki Spear Study Club. Zna język angielski.

umów wizytę

dr n. med. lek. stom. Anna Hille Padalis
dr n. med. lek. stom. Anna Hille Padalis
ortodoncja

Jej specjalnością jest ortodoncja. Ukończyła studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją wiedzę poszerzyła podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc pracę doktorską w zakresie ortodoncji przedprotetycznej. Uczestniczyła w wielu specjalistycznych kursach i konferencjach w kraju i za granicą, również jako tłumacz. Wielokrotnie brała udział w misjach humanitarnych jako stomatolog – wolontariusz. Jest członkiem towarzystw ortodontycznych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych, a także członkiem światowej organizacji World Federation of Orthodontists. Zna język angielski.

dr n. med. lek. stom. Daniel Uryga
dr n. med. lek. stom. Daniel Uryga
chirurgia, implantologia

Jego specjalnością jest chirurgia stomatologiczna i implantologia. Ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003 roku. Od 2006 roku pracuje jako asystent w Klinice Chirurgii Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2013, po zakończonych studiach specjalizacyjnych oraz egzaminie państwowym, otrzymał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej. Zna język angielski.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
dr n. med. Katarzyna Malec specjalista Otorynolaryngologii

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim. W 2015 roku ukończyła Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny" zakończone obroną z wyróżnieniem pracy doktorskiej z zakresu inżynierii biomateriałowej i biologii molekularnej (praca uhonorowana Nagrodą Towarzystwa Lekarskiego im. Marka Sycha dla najlepszej pracy doktorskiej). W 2018 roku ukończyła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie uzyskując tytuł specjalisty Otorynolaryngologa. W 2020 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

 

Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. stom. Agnieszka Bogusławska-Miśkiewicz
lek. stom. Agnieszka Bogusławska-Miśkiewicz
chirurgia, stomatologia zachowawcza

Specjalizuje się w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki i chirurgii. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające jej wysokie umiejętności. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym na oddziale Stomatologii. Od 2011 roku w klinice Luxdentica specjalizuje się w chirurgii i protetyce. Zna język angielski.

lek. stom. Katarzyna Klimecka
lek. stom. Katarzyna Klimecka
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Stomatologia zachowawcza i estetyczna to jej specjalność. W 2009 roku ukończyła studia stomatologiczne na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku współpracuje z kliniką Luxdentica i jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie stomatologii zachowawczej oraz estetycznej. Odbyła wiele kursów podnoszących kwalifikacje z zakresu odbudowy estetycznej zębów. Zdobytą wiedzę stosuje z powodzeniem w praktyce. Zna język angielski.

lek. stom. Mateusz Jendrulek
lek. stom. Mateusz Jendrulek
stomatologia estetyczna, protetyka, projektowanie uśmiechu

Jest autorytetem w zakresie stomatologii estetycznej, a także protetyki. Niezwykle precyzyjny i skrupulatny. Przeprowadził wiele zabiegów, dzięki którym nasi Pacjenci odzyskali piękny uśmiech. Studia stomatologiczne ukończył w 2006 roku na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zna język angielski.

umów wizytę

lek. stom. Joanna Ciągło
lek. stom. Joanna Ciągło
endodoncja mikroskopowa, stomatologia zachowawcza

Endodoncja mikroskopowa nie ma dla niej żadnych tajemnic, choć wciąż poszerza swoją wiedzę w tym zakresie. Studia stomatologiczne ukończyła w 2009 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada wiele certyfikatów potwierdzających jej specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Zna język angielski.

umów wizytę

lek. stom. Katarzyna Radzikowska
lek. stom. Katarzyna Radzikowska
protetyka, stomatologia estetyczna

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na odziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum. Ma bogate, dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie złożonych prac protetycznych i implanto-protetycznych oraz wysoce wymagających prac kosmetycznych mających na celu poprawę uśmiechu. Specjalizuje się w protetyce stomatologicznej i stomatologii estetycznej. W 2017 roku rozpoczęła studia podylomowe drugiego stopnia na kierunku Protetyka wraz ze Stomatologią Cyfrową i Estetyczną  na Uniwersytecie w Sienie, jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków badawczych w Europie i na świecie. Po przeszło dwóch latach studiów podyplomowych na Universita degli Studi di Siena, pomyślnie zakończonych egzaminem dyplomowym, uzyskała tytuł specjalisty na tamtejszej uczelni MASTER DI SECONDO LIVELLO IN PROSTHODONTICS. Jest uczestnikiem amerykańskiego klubu szkoły estetyki Spear Study Club. Zna język angielski oraz hiszpański.

lek. stom. Katarzyna Skibińska-Flaga
lek. stom. Katarzyna Skibińska-Flaga
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Studia stomatologiczne ukończyła w 2009 roku na oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kliniką Luxdentica związana od 2015 roku. Swoje umiejętności stale poszerza, uczestnicząc w  licznych kursach. Priorytetem są dla niej komfort i zadowolenie Pacjenta oraz  precyzja i dokładność leczenia. Zna język angielski.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Karolina Kołodziejska
lek. stom. Karolina Kołodziejska
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Studia stomatologiczne ukończyła w 2013 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kliniką Luxdentica związana od 2016 r. Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej i estetycznej. Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. Potrafi fantastycznie komunikować się z Pacjentami, również tymi najmłodszymi. Zna język angielski

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Michał Ganowski
lek. stom. Michał Ganowski
stomatologia estetyczna, protetyka, projektowanie uśmiechu

Studia stomatologiczne ukończył w 2013 roku na kierunku Lekarsko-Stomatologicznym na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Swoje umiejętności, wiedzę oraz pasję stomatologiczną stale poszerza, systematycznie uczestnicząc w konferencjach oraz kursach branżowych. Pacjenci cenią go szczególnie za rzetelne podejście do leczenia, a także wyjątkowo pogodne usposobienie. Zajmując III miejsce w plebiscycie "Dentysta Roku 2015" udowadnia, że oprócz profesjonalizmu uśmiech w leczeniu ma niebagatelne znaczenie. W Luxdentica zajmuje się kompleksowym planem leczenia, protetyką, implantoprotetyką, a także stomatologią estetyczną.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Daria Chochoł
lek. stom. Daria Chochoł
ortodoncja

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego (im. Piastów Śląskich) we Wrocławiu. Studia ukończyła w 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym. Odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji w Poradni Ortodoncji Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W październiku 2018 roku zdała egzamin państwowy, uzyskujac tytuł specjalisty ortodonty. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Stale poszerza swoją wiedzę w zakresie ortodoncji biorąc udział w konferencjach oraz kursach praktycznych. Zna język angielski. Jej spokój i pozytywne nastawienie oraz dokładność z jaką wykonuje zabiegi, sprawiają, że Pacjenci w jej rękach czują się komfortowo i chętnie wracają.

Opinie pacjentów
lek. stom. Ewa Rybka
lek. stom. Ewa Rybka
protetyka stomatologiczna, stomotologia estetyczna, zaburzenia czynnościowe stawów żuchwowych

Ukończyła stomatologię na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w 2005r. W latach 2008 – 2014r pracowała jako rezydent w Poradni Protetyki Stomatologicznej UKS w Krakowie. W 2014r uzyskała tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Nadal poszerza swoją wiedzę na licznych kursach praktycznych i teoretycznych.Pomaga pacjentom z problemami w zakresie nieprawidłowości okluzji, braków zębowych, zaburzeń estetyki, dysfunkcji stawów skroniowo – żuchwowych oraz parafunkcji.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Patryk Stępień
lek. stom. Patryk Stępień
chirurgia, implantologia

Wykładowca i nauczyciel akademicki od 2009 roku. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rocznik 2007. Ogromne doświadczenie w zakresie chirurgii stomatologicznej, odtwórczej oraz implantologii poszerza systematycznie, uczestnicząc w krajowych oraz międzynarodowych kursach i szkoleniach, m.in. w Paryżu, Pradze i Genui. W swoich zabiegach z powodzeniem stosuje elementy stomatologii regeneracyjnej - naturalną  i bezpieczną metodę wykorzystującą osocze bogatopłytkowe z krwi własnej pacjenta.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Anna Miszalska-Jamka
lek. stom. Anna Miszalska-Jamka
endodoncja mikroskopowa

Studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyła w 2005 roku. Po pomyślnie zdanym Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym pani doktor uzyskała tytuł specjalisty w stomatologii zachowawczej z endodoncją. Do jej stomatologicznych pasji należy właśnie leczenie kanałowe, a priorytetem w pracy są precyzja i komfort pacjenta. Jest cierpliwa, życzliwa i serdeczna.

 

Opinie pacjentów
lek. stom. Karolina Siudak
lek. stom. Karolina Siudak
stomatologia estetyczna, pedodoncja

Studia ukończyła w 2015 roku na Wydziale  Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Zajmuje się stomatologią zachowawczą oraz stomatologią dziecięcą. Pracuje z pacjentami  w sedacji wziewnej podtlenkiem azotu. Stale rozwija się uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Zna język angielski. Pacjenci bardzo doceniają Jej empatyczne podejście. Zawsze uśmiechnięta i bardzo życzliwa.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Klaudia Koryczan
lek. stom. Klaudia Koryczan
periodontologia

Ukończyła w 2008 roku kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.Szkolenie specjalizacyjne z periodontologii odbyła w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie, które zakończyła w 2014 roku najlepiej zdanym w Polsce Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym.Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Zajmuje się mikrochirurgicznym leczeniem chorób przyzębia, błon śluzowych jamy ustnej oraz poprawą estetyki śluzówkowo-dziąsłowej.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Agata Janisz
lek. stom. Agata Janisz
ortodoncja

Jej specjalnością jest ortodoncja. Ukończyła studia stomatologiczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w 1999 roku w Zabrzu. Tam też odbyła swój staż podyplomowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu stomatologicznym z zakresu ortodoncji, stomatologii zachowawczej, pedodoncji i protetyki. Już od czasów studiów Jej głównym zainteresowaniem jest ortodoncja i to właśnie tą dziedziną stomatologii zajmuje się od dwunastu lat lecząc wady zgryzu u dzieci , młodzieży i dorosłych. Uczestniczyła w wielu kursach i konferencjach specjalistycznych z ortodoncji i innych dziedzin stomatologii. Podczas swojej wieloletniej praktyki stomatologicznej zdobyła ogromne doświadczenie i zgromadziła rzeszę pacjentów , którzy obdarzają Ją zaufaniem i sympatią.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Anna Prawda
lek. stom. Anna Prawda
stomatologia zachowawcza

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, który ukończyła w 2017 r. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu MSWiA w Krakowie. Miła i cierpliwa, potrafi bardzo konkretnie przedstawić problem. W Luxdentice zajmuje się stomatologią zachowawczą i estetyczną . Stale poszerza wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach.

Opinie pacjentów
lek. stom. Katarzyna Kamińska
lek. stom. Katarzyna Kamińska
pedodoncja

Jest absolwentką kierunku lekarsko-dentystycznego CM UJ w Krakowie, który ukończyła w 2014 r. Ponieważ już od czasów studiów największą satysfakcję sprawiały jej zadowolenie i uśmiech najmłodszych pacjentów, uczestniczyła w licznych konferencjach tematycznych oraz programach profilaktycznych dla dzieci. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Po trzech latach szkolenia w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej. Przykłada dużą wagę do nawiązania dobrej relacji z pacjentem, pracuje również z wykorzystaniem sedacji wziewnej podtlenkiem azotu.

Opinie pacjentów
lek. stom. Aleksandra Paszczyk
lek. stom. Aleksandra Paszczyk
stomatologia zachowawcza

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który unończyła w roku 2019. Pasjonuje się stomatologią estetyczną. Regularnie uczestniczy w licznych szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje. Priorytetem w Jej pracy jest komfort i zadowolenie Pacjenta.

Opinie pacjentów
lek. stom. Olga Orczykowska
lek. stom. Olga Orczykowska
stomatologia zachowawcza

Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Specjalizuje się w estetycznej odbudowie z użyciem kompozytów. Swoją wiedzę pogłębia systematycznie uczestnicząc w szkoleniach. Wierząc, że delikatne podejście i dobra komunikacja są kluczem do sukcesu, sprawia, że pacjenci czują się pewnie i swobodnie ze swoim uśmiechem. Jest pełną pasji optymistką, obdarzającą uśmiechem wszystkich wokół.

Opinie pacjentów
lek. stom. Artur Sipika
lek. stom. Artur Sipika
chirurgia

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym ukończył w 2017 roku na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Ukończył szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii stomatologicznej w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie zdane Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym.
Dodatkowo pracuje jako asystent dydaktyczny w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UJ
Poza szkoleniem specjalizacyjnym stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach z zakresu chirurgii, mikrochirurgii i implantologii.
Przykłada ogromną wagę do tego, aby wizyty przebiegały w przyjaznej atmosferze, a wykonywane zabiegi były bezbolesne i komfortowe dla Pacjenta.
W wolnym czasie lubi biegać, pasjonuje się muzyką i gotowaniem.

umów wizytę

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Monika Srebrny
lek. stom. Monika Srebrny
pedodoncja
Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek.stom. Aleksandra Brachel-Sobiecka
lek.stom. Aleksandra Brachel-Sobiecka
stomatologia zachowawcza i estetyczna

Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku lekarsko-dentystycznym. Miła atmosfera w gabinecie i komfort pacjenta są dla Niej priorytetem. Uczestniczy w kursach i szkoleniach stale podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności. Piękny, zdrowy uśmiech, który prezentuje każdego dnia dodaje otuchy pacjentom.

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
Certyfikaty
lek. stom. Karolina Kuśnierz
lek. stom. Karolina Kuśnierz
protetyka, stomatologia estetyczna

Ukończyła stomatologię na kierunku lekarsko-dentystycznym na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i studia podyplomowe z medycyny estetycznej dla lekarzy na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Jest  laureatką II miejsca w Plebiscycie Lekarz Roku 2017. Stomatolog z powołania. Jej wielką pasją jest protetyka. Poprzez odbudowę protetyczną może każdemu pacjentowi zaoferować nowy, piękny uśmiech. Jest międzynarodowym, certyfikowanym szkoleniowcem z zakresu medycyny estetycznej. Stale uśmiechnięta, pełna optymizmu, cierpliwości i życzliwości. 

umów wizytę

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. med. Tomasz Muszyński
lek. med. Tomasz Muszyński
anestezjologia

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w chirurgii stomatologicznej i stomatologii zachowawczej z zastosowaniem sedacji lub sedoanalgezji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. II stopień specjalizacji uzyskał w 1997 roku (anestezjologia oraz intensywna terapia); studia podyplomowe ukończył w Europejskiej Szkole Anestezjologii (FEEA, 2001 r.) Autor wielu publikacji  naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Wykładowca na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii. Prowadzi również szkolenia dla lekarzy. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT).

Certyfikaty
lek. stom. Maciej Cichanowicz
lek. stom. Maciej Cichanowicz
chirurgia, chirurgia twarzy i szyi, implantologia

Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku lekarsko-dentystycznym. W latach 2014-2015 obejmował stanowisko młodszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie odbył szkolenie specjalizacyjne, zakończone pomyślnie zdanym egzaminem państwowym. Jest ambitnym lekarzem, chętnie poszerzającym swoją wiedzę z zakresu chirurgii, implantologii oraz periodontologii. Uczestniczy w licznych kursach i konferencjach. Pacjenci mogą liczyć na Jego ogromną wyrozumiałość, profesjonalizm oraz dobry humor.

umów wizytę

Opinie pacjentów
znanylekarz.pl
lek. stom. Agata Domańska
lek. stom. Agata Domańska
stomatologia zachowawcza

Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuję się głównie stomatologią zachowawczą i estetyczną. Jest zwolenniczką holistycznego podejścia do leczenia stomatologicznego. Stawia na indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz na komfortowy i bezbolesny przebieg wizyt. Rozwój, zarówno osobisty, jak i zawodowy jest dla niej bardzo istotny. Jest empatyczna, cierpliwa, łatwo nawiązuje kontakt z pacjentami. Poza pracą pasjonuje się jazda konna oraz podróże.

Opinie pacjentów
lek. stom. Magdalena Krupińska
ortodoncja

Jest absolwentką Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracowała w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum przyjmując pacjentów oraz ucząc nowe pokolenia dentystów. Ukończyła m.in. cykl szkoleń prof. Milana Kaminka i dr Marii Stefkovej, czy też curriculum ortodontyczne „TMJ ORTHOdox”, kurs łączący wiedzę z zakresu ortodoncji, fizjoterapii , protetyki, logopedii i chirurgii. Szczególnie interesuje się interdyscyplinarnym leczeniem pacjentów nakierowanym na kompleksową rehabilitację układu stomatognatycznego. 

umów wizytę

Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. stom. Agnieszka Cudzik-Pyć
periodontologia

Absolwentka Stomatologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne z periodontologii i błon śluzowych jamy ustnej w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie. Od ukończenia studiów regularnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i konferencjach na całym świecie. Wieloletnia członkinia Polskiego Towarzystwa Periodontologii oraz European Federation of Periodontology.
 

Opinie pacjentów
lek. stom. Magdalena Wadowska
protetyka
Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. stom. Magdalena Gurga
lek. stom. Magdalena Gurga
stomatologia zachowawcza
Opinie pacjentów
Certyfikaty
lek. stom. Karolina Szymik
stomatologia zachowawcza
Opinie pacjentów
Certyfikaty

Dynamiczna nawigacja 3D X-Guide


Przełomowa technologia stomatologiczna nawiązująca do najbardziej wymagających zabiegów neurochirurgicznych. To jak porównanie nawigacji GPS do używanych kiedyś papierowych map kartograficznych.

Więcej

Wyjątkowe usługi

Digital Smile Design

Cyfrowe projektowanie uśmiechu

Efekty leczenia zobaczysz, zanim rozpocznie się pierwszy zabieg.

Więcej
Bufet
Bufet
Gabinet przyjazny dziecku
Gabinet przyjazny dziecku
RTG
RTG
WiFi
WiFi
TV
TV
Pantomograf
Pantomograf
Parking
Parking
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Bezbolesne znieczulenie
Bezbolesne znieczulenie
Płatność kartami
Płatność kartami
Kredytowanie leczenia
Kredytowanie leczenia
Klimatyzacja
Klimatyzacja